Mitt Finnmark

Velkommen til Mitt Finnmark!

Dette er sonen for Øst-Finnmark. Her kan du se hva som skjer og få det til å skje. Alt som blir publisert her kan komme på trykk i avisa Finnmarken.

Mitt Finnmark anbefaler

  • at du bruker fullt navn. Nettdebatten blir bedre når folk tør å stå for standpunktene sine. Dessuten er det langt triveligere å debattere når man vet hvem man snakker med.
  • at du fortsetter å delta og være engasjert i sakene som opptar deg, men samtidig ikke glemmer å være saklig når det er på sin plass.

Medlemmer

Mitt Finnmark er en sone på Origo.

Denne sonen er lukket for nye medlemmer
Annonse

Aktive samtaler i vår region

Et innlegg av Aage H. H.
3
Et innlegg av Per-Vidar J.
22
Et innlegg av Otto S.
1
Et innlegg av Otto S.
1

Velkommen til Mitt Finnmark!

Alle som vil kan opprette en egen sone på Origo. Her viser vi et utvalg av nye bidrag fra soner i øst.

Exclamation_desat_24

Himmelropende hykleri

Presidenten i The US of A sier på morgenkvisten i dag at han “ikke vil godta” at russiske bomber treffer annet enn erklærte IS-krigere.

Exclamation_desat_24

Den norske miljøbløffen - eller sannheten om dieselbiler

Allerede i 2007 la daværende generalsekretær i Astma- og Allergiforbundet fram bevis for at dieselbiler slipper ut flere titalls ganger mer NO2 enn tilsvarende bensinbiler. Han ble ikke hørt av norske myndigheter, som i stedet ved skjønn fastsatte et langt lavere forholdstall, samtidig som NO2 ble vektet så lavt at små dieselbiler ble vesentlig billigere enn bensinbiler.

Exclamation_desat_24

GRØFTER PÅ BEGGE SIDER

For noen år siden stengte alle butikker klokka 4, og klokka 2 på lørdager. Da var det ikke så enkelt å handle for dem som var i arbeid. Nå er mange matbutikker åpne fra 7 til 11, og i tillegg vil regjeringa at de også skal være åpne på søndager. Det er da jeg kommer på ordet om at det er grøfter på begge sider av veien.

Exclamation_desat_24

ALVORLIG DEMOKRATISK PROBLEM

I et åpent brev “Til Vadsøs innbyggere” peker bl.a. APs ordførerkandidat på et “alvorlig demokratisk problem”. Dette problemet er at “enhetslederne i de kommunale barnehagene ber sine ansatte om å bruke stemmeseddelen på en bestemt måte”. Jeg vil peke på et demokratisk problem som er hundre ganger større enn det APs ordførerkandidat trekker frem.

Exclamation_desat_24

Edward Snowden bekrefter at Mitt Nord-Norge bloggen, fortalte sannheten om rakett episoden på himmelen over Nord-Troms i 2009

Edward Snowden, NSA og PRISM avhopperen som nå er i Moskva, bekrefter nå min avsløring om Bulavamissilet som spant på himmelen på Nord-Troms, i desember 2009. Raketten vakte stor oppsikt over hele verden, da den kom til syne på nord-øst himmelen over Nord-Norge, den 9 desember 2009. Jeg konkluderte rimelig raskt ved analyser og mitt nettverk, at dette var en rakett fra Russland, som var en del av et uhyggelig kald krig operasjon, mellom USA og Russland.

Exclamation_desat_24

Kjent overlege dømt

Saken er ikke helt dagsaktuell, men illustrerer allikevel et tidløst tema, om mektige legers overgrep mot vergeløse pasienter.

Exclamation_desat_24

HVEM SKAPER UTRYGGE FORHOLD?

3 ordførerkandidater kritiserer nå at enhetsledere i Vadsøs barnehager har gitt råd til sine kolleger om å bruke stemmeseddelen til å påvirke valget. I de etiske retningslinjene for Vadsø kommune heter det at “tilsatte og folkevalgte” har ytringsfrihet på linje med alle andre, “også på områder som har tilknytning til den enkeltes arbeidssted”. Dermed er det ikke tvil om at enhetslederne har rett til å ytre seg slik de har gjort.

Exclamation_desat_24

God læring er avhengig av et godt læringsmiljø

Rektor Beate Aronsen formaner foreldre med skolebarn til ikke å snakke negativt om skolen hjemme, men heller oppfordre til læring.

Exclamation_desat_24

Halvsju fra 26.04.1980 om samer

Halvsju fra 26.04.1980 om samer med innslag fra Finnmark og Troms.

Kilde NRK -Halvsju 26.04.1980

Exclamation_desat_24

RYDD ÆTTER DÆ!

Foto: jechstra

Exclamation_desat_24

Prisverdig initiativ fra Høyre

I et leserinnlegg i Sagat nylig, skriver Høyres justispolitiske talsmann Anders B. Werp at det er et politisk ansvar å ta hatkriminalitet på alvor.

Exclamation_desat_24

Heksejakt mot hvem?

Under overskriften HEKSEJAKT MOT BEVÆPNING, påstår politibetjent Jan Erik Bresil i et innlegg i Aftenposten den 7. august 2015 at debatten om bevæpning av Politiet er ”blitt en heksejakt på bevæpningsspørsmålet”.

Exclamation_desat_24

Sentrumsparti i sentrum

Sentrumspartiet KrF hadde stand i Vadsø sentrum lørdag under Vadsødagene.

Exclamation_desat_24

Fortau i bygdene

E75 vest for brua i Jakobselv mangler fortau.

Exclamation_desat_24

KrF og LO

Hvis Vadsø KrF kommer med i styringa av Vadsø kommune etter valget, ønsker vi gjerne at kommuneledelsen skal ha halvårige møter med LO, slik SV nå har gjort avtale om for sin del. Fagforeninger har viktige oppgaver å ivareta for sine medlemmer, og politiske partier bør høre på hva de har å si.

Østsia

Har du et arrangement du vil at folk skal vite om?

Legg det ut på Østsia, kalenderen for Øst-Finnmark!

Det koster ikke noe, heller ikke når vi tar det inn fra nett og setter det inn i papirutgaven. Vi tar heller ikke betalt for gratulasjoner og hilsninger med (eller uten) bilde.

Se hele kalenderen

Kampsaker

«Datalagringsdirektivet (EU-direktiv 2006/24/EF)»

Ta standpunkt!
0 er positive
6 er kritiske

«Kommune – sammenslåing Lebesby/Gamvik/Tana Oppfordring, Kommune politikere stem.»

Person_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenTa standpunkt!
User_128x128User_128x128
11 er positive
2 er kritiske

«Synes det er på tide at frede og istandsette den den gamle "brannstajon" i Vestre Jakobselv»

User_128x128beate
Ta standpunkt!
2 er positive
0 er kritiske

Soner i vår region

Alle som ønsker det kan opprette en sone på Origo. Her viser vi et utvalg av soner. Opprett din egen sone

Soner fra Mitt Finnmark