Mitt Finnmark

Velkommen til Mitt Finnmark!

Dette er sonen for Øst-Finnmark. Her kan du se hva som skjer og få det til å skje. Alt som blir publisert her kan komme på trykk i avisa Finnmarken.

Mitt Finnmark anbefaler

  • at du bruker fullt navn. Nettdebatten blir bedre når folk tør å stå for standpunktene sine. Dessuten er det langt triveligere å debattere når man vet hvem man snakker med.
  • at du fortsetter å delta og være engasjert i sakene som opptar deg, men samtidig ikke glemmer å være saklig når det er på sin plass.

Medlemmer

Mitt Finnmark er en sone på Origo.

Denne sonen er lukket for nye medlemmer
Annonse

Aktive samtaler i vår region

Et innlegg av Jan H.
1
Et innlegg av Otto S.
5
Et innlegg av Aage H. H.
4
Et innlegg av Jan H.
61

Velkommen til Mitt Finnmark!

Alle som vil kan opprette en egen sone på Origo. Her viser vi et utvalg av nye bidrag fra soner i øst.

Exclamation_desat_24

Legaliser debatten

Exclamation_desat_24

Legaliser debatten

Exclamation_desat_24

Legaliser debatten

Exclamation_desat_24

Legaliser debatten

Exclamation_desat_24

Legaliser debatten

Exclamation_desat_24

Legaliser debatten

Exclamation_desat_24

Legaliser debatten

Exclamation_desat_24

Utrolig, men sant

De sakene som legges frem til behandling i Vadsø kommunestyre, skal være “forberedt på forsvarlig måte og i samsvar med … lov og reglement.” Men ikke alle følger opp. Her er to eksempler på at kommunens største parti har prøvd å kjøre gjennom store saker som overhodet ikke har vært forberedt. Dette har skjedd gjennom “benkeforslag”; forslag som ikke er kjent på forhånd, men kommer direkte fra “benken” i møtet der saken behandles.

Exclamation_desat_24

Arven i grenselandet

Et historisk program om Pasvikdalen fra 1990. Da Eidsvollmennene samlet seg i 1814, var dette ikke et norsk område. Grenselandet langs Pasvikdalen i Sør-Varanger var de nomadiske skoltesamenes frodige og vakre land. Da Norge og Sovjet ble enige om å fastsette grensen langs Pasvikelva i 1826, ble skoltesamenes land delt i to. Grunnlaget for den nomadiske livsformen ble dermed ødelagt med et overnasjonalt pennestrøk. (Sitert NRK.no)

Kilde Arven i grenselandet – NRK

Exclamation_desat_24

POLITISK REGNSKAP 2011-2015

Vadsø KrF legger her frem sitt politiske regnskap for valgperioden 2011-2015, med omtale av endel saker samt analyser.

Exclamation_desat_24

BEDRE ØKONOMI MED KRF

Her er noen eksempler på at KrF-politikk betyr bedre økonomi for Vadsø kommune enn AP-politikk de to siste periodene.

Exclamation_desat_24

Sjøsamene - det glemte folket

En distriktsreportasje fra Studio Nord fra 1984 dokumenterer den eldre generasjonen av sjøsamer i kyst og fjordstrøk i Finnmark.

Kilde Sjøsamene – det glemte folket – NRK

Exclamation_desat_24

ELBIL-SAK I HØST

Etter en KrF-interpellasjon lovte ordfører Rolf Arne Hanssen å sette opp en sak om elbil i kommunestyremøtet i september. Det var Otto Strand som fremmet denne interpellasjonen i kommunestyremøtet 11.6.:

Exclamation_desat_24

Arrogant og farlig vei

Flertallet i næringskomiteen på Stortinget er blitt enige om hovedpunktene i havbruksmeldingen, men svikter distriktene og kystkommunene når de ikke innfører arealavgift for oppdrett. I en felles uttalelse fra Ap, Høyre, Frp, KrF, Sp og Venstre blir det slått fast at kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet skal få 80 prosent av vederlagene for nye konsesjoner.

Exclamation_desat_24

JA TIL SØNDAGSFRI!

På bildet: Dilet, Otto og Makda. Otto er ordførerkandidat, og Makda står som nr. 6 på kommunevalglista.

Østsia

Har du et arrangement du vil at folk skal vite om?

Legg det ut på Østsia, kalenderen for Øst-Finnmark!

Det koster ikke noe, heller ikke når vi tar det inn fra nett og setter det inn i papirutgaven. Vi tar heller ikke betalt for gratulasjoner og hilsninger med (eller uten) bilde.

Se hele kalenderen

I dag, 1. juli

20.00

Mandag 6. juli

20.00

Onsdag 8. juli

20.00

Mandag 13. juli

20.00

Onsdag 15. juli

20.00

Kampsaker

«Datalagringsdirektivet (EU-direktiv 2006/24/EF)»

Ta standpunkt!
0 er positive
6 er kritiske

«Kommune – sammenslåing Lebesby/Gamvik/Tana Oppfordring, Kommune politikere stem.»

Person_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenTa standpunkt!
User_128x128User_128x128
11 er positive
2 er kritiske

«Synes det er på tide at frede og istandsette den den gamle "brannstajon" i Vestre Jakobselv»

User_128x128beate
Ta standpunkt!
2 er positive
0 er kritiske

Soner i vår region

Alle som ønsker det kan opprette en sone på Origo. Her viser vi et utvalg av soner. Opprett din egen sone

Soner fra Mitt Finnmark