Mitt Finnmark

Velkommen til Mitt Finnmark!

Dette er sonen for Øst-Finnmark. Her kan du se hva som skjer og få det til å skje. Alt som blir publisert her kan komme på trykk i avisa Finnmarken.

Mitt Finnmark anbefaler

  • at du bruker fullt navn. Nettdebatten blir bedre når folk tør å stå for standpunktene sine. Dessuten er det langt triveligere å debattere når man vet hvem man snakker med.
  • at du fortsetter å delta og være engasjert i sakene som opptar deg, men samtidig ikke glemmer å være saklig når det er på sin plass.

Medlemmer

Mitt Finnmark er en sone på Origo.

Denne sonen er lukket for nye medlemmer
Annonse

Aktive samtaler i vår region

Et innlegg av Trond W. T.
4
Et innlegg av Aage H. H.
37
Et innlegg av Jan H.
1
Et innlegg av Otto S.
1

Velkommen til Mitt Finnmark!

Alle som vil kan opprette en egen sone på Origo. Her viser vi et utvalg av nye bidrag fra soner i øst.

Exclamation_desat_24

God læring er avhengig av et godt læringsmiljø

Rektor Beate Aronsen formaner foreldre med skolebarn til ikke å snakke negativt om skolen hjemme, men heller oppfordre til læring.

Exclamation_desat_24

Halvsju fra 26.04.1980 om samer

Halvsju fra 26.04.1980 om samer med innslag fra Finnmark og Troms.

Kilde NRK -Halvsju 26.04.1980

Exclamation_desat_24

RYDD ÆTTER DÆ!

Foto: jechstra

Exclamation_desat_24

Prisverdig initiativ fra Høyre

I et leserinnlegg i Sagat nylig, skriver Høyres justispolitiske talsmann Anders B. Werp at det er et politisk ansvar å ta hatkriminalitet på alvor.

Exclamation_desat_24

Heksejakt mot hvem?

Under overskriften HEKSEJAKT MOT BEVÆPNING, påstår politibetjent Jan Erik Bresil i et innlegg i Aftenposten den 7. august 2015 at debatten om bevæpning av Politiet er ”blitt en heksejakt på bevæpningsspørsmålet”.

Exclamation_desat_24

Sentrumsparti i sentrum

Sentrumspartiet KrF hadde stand i Vadsø sentrum lørdag under Vadsødagene.

Exclamation_desat_24

Fortau i bygdene

E75 vest for brua i Jakobselv mangler fortau.

Exclamation_desat_24

KrF og LO

Hvis Vadsø KrF kommer med i styringa av Vadsø kommune etter valget, ønsker vi gjerne at kommuneledelsen skal ha halvårige møter med LO, slik SV nå har gjort avtale om for sin del. Fagforeninger har viktige oppgaver å ivareta for sine medlemmer, og politiske partier bør høre på hva de har å si.

Exclamation_desat_24

HVA ER ET MENNESKE?

Er et menneske først og fremst et individ eller et medlem av ei gruppe? Menneskerettsforkjemperen Martin Luther King sverget verken til individualisme eller kollektivisme. Han sto for et menneskesyn som både la vekt på mennesket som individ og som et sosialt vesen. Dette menneskesynet kalles “personalisme”, og er en grunnleggende del av kristendemokratisk ideologi.

Exclamation_desat_24

Sentrumspartiene får økt innflytelse

Etter kommunevalget i høst kommer sentrumspartiene i Vadsø til å få økt innflytelse. Til nå har venstresida (AP og SV) hatt til sammen 13 av 25 mandater og dermed et knapt flertall. Etter alle solemerker mister de dette flertallet i høst. Selv om Høyre øker noe, vil trolig heller ikke de oppnå rent flertall, de har nå 7 mandater. Dermed går veien til flertall gjennom samarbeid med sentrum. (Selvfølgelig kan venstresida og H danne flertall sammen, men det vil gjerne være kortere politisk avstand til sentrum.)

Exclamation_desat_24

Vadsø kommune sa JA til midlertidige ansettelser!

I siste kommunestyremøte sa Vadsø kommune JA, mot Arbeiderpartiets stemmer, til økt bruk av midlertidige ansettelser.

Exclamation_desat_24

Hillbilly-moralens vokter

I en noe spesiell lederartikkel i siste lørdagsavis, skryter Finnmarkens redaktør uhemmet av sin egen prioritering av Midnattsrocken, samtidig som han rakker ned på NRK for å ha prioritert Riddu Riddu-festivalen.

Exclamation_desat_24

VADSØ ER MER ENN BYEN

Vadsø kommune består av en by og mange bygder. Derfor er betegnelsen kommunestyre mer dekkende enn bystyre for kommunens høyeste politiske organ. Frem til november 2011 ble imidlertid betegnelsen bystyre brukt i kommunale papirer. Men så vedtok et klart flertall at man fra da av skulle bruke kommunestyre.

Exclamation_desat_24

Kampen fortsetter

Exclamation_desat_24

Kampen fortsetter

Østsia

Har du et arrangement du vil at folk skal vite om?

Legg det ut på Østsia, kalenderen for Øst-Finnmark!

Det koster ikke noe, heller ikke når vi tar det inn fra nett og setter det inn i papirutgaven. Vi tar heller ikke betalt for gratulasjoner og hilsninger med (eller uten) bilde.

Se hele kalenderen

Mandag 31. august

20.00

Onsdag 2. september

20.00

Mandag 7. september

20.00

Onsdag 9. september

20.00

Mandag 14. september

20.00

Kampsaker

«Datalagringsdirektivet (EU-direktiv 2006/24/EF)»

Ta standpunkt!
0 er positive
6 er kritiske

«Kommune – sammenslåing Lebesby/Gamvik/Tana Oppfordring, Kommune politikere stem.»

Person_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenTa standpunkt!
User_128x128User_128x128
11 er positive
2 er kritiske

«Synes det er på tide at frede og istandsette den den gamle "brannstajon" i Vestre Jakobselv»

User_128x128beate
Ta standpunkt!
2 er positive
0 er kritiske

Soner i vår region

Alle som ønsker det kan opprette en sone på Origo. Her viser vi et utvalg av soner. Opprett din egen sone

Soner fra Mitt Finnmark